Polisi

Goombara (“Goombara”) mengendalikan https://www.goombara.com/ dan boleh mengendalikan tapak web lain. Adalah menjadi dasar Goombara untuk menghormati privasi anda mengenai sebarang maklumat yang mungkin kami kumpulkan semasa mengendalikan laman web kami.

Laman Web Pelawat

Seperti kebanyakan pengendali laman web, Goombara mengumpul maklumat yang tidak mengenal pasti secara peribadi dari jenis yang biasanya disediakan oleh penyemak imbas dan pelayan web, seperti jenis penyemak imbas, pilihan bahasa, tapak rujukan dan tarikh dan masa setiap permintaan pelawat. Tujuan Goombara mengumpul maklumat bukan pengenalan peribadi adalah untuk lebih memahami cara pelawat Goombara menggunakan tapak webnya. Dari semasa ke semasa, Goombara mungkin mengeluarkan maklumat yang tidak mengenal pasti secara peribadi dalam agregat, contohnya, dengan menerbitkan laporan tentang arah aliran dalam penggunaan tapak webnya. Goombara juga mengumpul maklumat yang berpotensi mengenal pasti secara peribadi seperti alamat Internet Protocol (IP) untuk pengguna log masuk dan untuk pengguna yang meninggalkan komen di https://www.goombara.com/ blogs/sites. Goombara hanya mendedahkan alamat IP pengguna dan pengulas yang dilog masuk dalam keadaan yang sama yang ia gunakan dan mendedahkan maklumat yang mengenal pasti peribadi seperti yang diterangkan di bawah, kecuali alamat IP pengulas dan alamat e-mel kelihatan dan didedahkan kepada pentadbir blog/tapak tempat ulasan ditinggalkan.

Pengumpulan Maklumat peribadi-Mengenal pasti

Pelawat tertentu ke tapak web Goombara memilih untuk berinteraksi dengan Goombara dengan cara yang memerlukan Goombara mengumpulkan maklumat yang mengenal pasti peribadi. Jumlah dan jenis maklumat yang Goombara kumpulkan bergantung pada sifat interaksi. Sebagai contoh, kami meminta pelawat yang mendaftar di https://www.goombara.com/ untuk memberikan nama pengguna dan alamat e-mel. Mereka yang terlibat dalam transaksi dengan Goombara diminta memberikan maklumat tambahan, termasuk maklumat peribadi dan kewangan yang diperlukan untuk memproses transaksi tersebut. Dalam setiap kes, Goombara mengumpul maklumat sedemikian hanya setakat yang perlu atau sesuai untuk memenuhi tujuan interaksi pelawat dengan Goombara. Goombara tidak mendedahkan maklumat pengenalpastian peribadi selain daripada yang diterangkan di bawah. Dan pelawat sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat yang mengenal pasti secara peribadi, dengan kaveat bahawa ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan tapak web tertentu.

Statistik agregat

Goombara mungkin mengumpul statistik tentang tingkah laku pelawat ke tapak webnya. Goombara mungkin memaparkan maklumat ini secara terbuka atau memberikannya kepada orang lain. Walau bagaimanapun, GOombara tidak mendedahkan maklumat pengenalpastian peribadi selain daripada yang diterangkan di bawah.

Perlindungan Maklumat tertentu peribadi-Mengenal pasti

Goombara mendedahkan maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya kepada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya yang (i) perlu mengetahui maklumat tersebut untuk memprosesnya bagi pihak Goombara atau untuk menyediakan perkhidmatan yang tersedia di tapak web Goombara, dan ( ii) yang telah bersetuju untuk tidak mendedahkannya kepada orang lain. Sesetengah pekerja, kontraktor dan organisasi gabungan tersebut mungkin berada di luar negara asal anda; dengan menggunakan tapak web Goombara, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat tersebut kepada mereka. Goombara tidak akan menyewa atau menjual maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti peribadi kepada sesiapa sahaja. Selain daripada pekerja, kontraktor dan organisasi gabungannya, seperti yang diterangkan di atas, Goombara mendedahkan maklumat yang berpotensi mengenal pasti dan mengenal pasti secara peribadi hanya sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah atau permintaan kerajaan yang lain, atau apabila Goombara percaya dengan suci hati bahawa pendedahan itu semunasabahnya diperlukan untuk melindungi harta atau hak Goombara, pihak ketiga atau orang awam secara amnya. Jika anda adalah pengguna berdaftar tapak web Goombara dan telah membekalkan alamat e-mel anda, sekali-sekala Goombara mungkin menghantar e-mel kepada anda untuk memberitahu anda tentang ciri baharu, mendapatkan maklum balas anda atau hanya memaklumkan anda tentang perkara yang berlaku dengan Goombara dan kami. produk. Jika anda menghantar permintaan kepada kami (contohnya melalui e-mel atau melalui salah satu mekanisme maklum balas kami), kami berhak untuk menerbitkannya untuk membantu kami menjelaskan atau membalas permintaan anda atau membantu kami menyokong pengguna lain. Goombara mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk melindungi daripada akses, penggunaan, pengubahan atau pemusnahan maklumat yang berpotensi mengenal pasti peribadi dan mengenal pasti peribadi yang tidak dibenarkan.

Cookies

Kuki ialah rentetan maklumat yang disimpan oleh tapak web pada komputer pelawat dan penyemak imbas pelawat memberikan kepada tapak web setiap kali pelawat kembali. Goombara menggunakan kuki untuk membantu Goombara mengenal pasti dan menjejaki pelawat, penggunaan laman web Goombara mereka dan pilihan akses laman web mereka. Pelawat Goombara yang tidak mahu kuki diletakkan pada komputer mereka harus menetapkan penyemak imbas mereka untuk menolak kuki sebelum menggunakan tapak web Goombara, dengan kelemahan bahawa ciri tertentu tapak web Goombara mungkin tidak berfungsi dengan baik tanpa bantuan kuki.

Perniagaan Pemindahan

Jika Goombara, atau sebahagian besarnya semua asetnya, telah diperoleh, atau sekiranya Goombara gulung tikar atau muflis, maklumat pengguna akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan atau diperoleh oleh pihak ketiga. Anda mengakui bahawa pemindahan sedemikian mungkin berlaku, dan mana-mana pemeroleh Goombara boleh terus menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam polisi ini.

iklan

Iklan yang muncul di mana-mana tapak web kami mungkin dihantar kepada pengguna oleh rakan kongsi pengiklanan, yang mungkin menetapkan kuki. Kuki ini membenarkan pelayan iklan mengenali komputer anda setiap kali mereka menghantar iklan dalam talian kepada anda untuk mengumpulkan maklumat tentang anda atau orang lain yang menggunakan komputer anda. Maklumat ini membolehkan rangkaian iklan, antara lain, menyampaikan iklan yang disasarkan yang mereka percaya paling menarik minat anda. Dasar Privasi ini meliputi penggunaan kuki oleh Goombara dan tidak meliputi penggunaan kuki oleh mana-mana pengiklan.

Privasi Perubahan Dasar

Walaupun kebanyakan perubahan mungkin kecil, Goombara boleh mengubah Dasar Privasinya dari semasa ke semasa, dan mengikut budi bicara mutlak Goombara. Goombara menggalakkan pelawat untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan pada Dasar Privasinya. Jika anda mempunyai akaun https://www.goombara.com/, anda juga mungkin menerima makluman yang memberitahu anda tentang perubahan ini. Penggunaan berterusan anda ke atas tapak ini selepas sebarang perubahan dalam Dasar Privasi ini akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.