dasar DMCA

Anda boleh meminta penghapusan semua bahan yang dilindungi hak cipta oleh anda. Sekiranya anda menjumpai bahan tersebut sama ada diposkan di sini atau dihubungkan ke, anda boleh menghubungi kami dan meminta dikeluarkan.

Elemen berikut mesti disertakan dalam tuntutan pelanggaran hak cipta anda:

1. Berikan bukti orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

2. Berikan maklumat hubungan yang mencukupi supaya kami dapat menghubungi anda. Anda juga mesti memasukkan alamat e-mel yang sah.

3. Pernyataan bahawa pihak yang mengeluh memiliki kepercayaan itikad baik bahawa penggunaan materi dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.

4. Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu tepat, dan di bawah hukuman sumpah palsu, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.

5. Mesti ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.

Hantarkan notis pelanggaran bertulis ke e-mel:

[e-mel dilindungi]

Tunggu 2 hari bekerja untuk membuang bahan hak cipta.